Novinky

Vánoční doručování

Nestíháte nákupy vánočních dárků?

Vše, co máme na skladě v Praze na Smíchově (90% sortimentu), rozvezeme po Praze ještě 23. 12. Vše ostatní zvládneme po Praze doručit při objednávkách do 21. - 22. 12.
V případě konkrétních dotazů nás můžete kontaktovat na info@wineme.cz

U ostatních regionů jsme závislí na přepravcích, kteří slibují doručení do Vánoc při objednávkách do 16. 12… „náš“ Messenger se ale zatím drží a doručuje do druhého dne (těsně před svátky to ale zaručit nemůže)

Nechte se inspirovat, zde jsou naše tipy na dárková balení:

Soutěž o archivní francouzské víno z oblasti Bordeaux

Soutěž o archivní francouzské víno z oblasti Bordeaux

Všem milovníkům vína pozor – připravili jsme pro vás soutěž o archivní francouzské víno z oblasti Bordeaux, které je na obrázku. Uhodnete jeho ročník?

Jistým vodítkem může být stav etikety a hladina v láhvi, nenechte se ale zmást. Na dobře skladovaných vínech nemusí být stáří tolik znát. Navíc vína z Bordeaux jsou na dlouhé zrání stavěná.

Připojte se k nám na Facebooku a využijte možnost vyhrát a ochutnat raritní láhev.

Pravidla soutěže:

 1. Dejte lajk stránce Wineme
  https://www.facebook.com/Wineme.cz
 2. Soutěž můžete sdílet, aby se dostala k víc milovníkům vína
 3. Napište nám do komentáře svůj tip – jakého ročníku je víno na obrázku


Chateau Latour Bordeaux Superieur (4)


Výhra – víno Château Latour (Bordeaux Supérieur) viz. soutěžní obrázek

Vítěze soutěže vybereme 2.10. 2020 – výhercem se stane soutěžící s nejbližším tipem (v případě více tipů jednoho účastníka soutěže bude přihlédnuto pouze k tipu prvnímu), v případě shodných tipů více účastníků soutěže bude výherce vylosován.

 

Podmínky soutěže

“SOUTĚŽ O ARCHIVNÍ FRANCOUZSKÉ VÍNO Z OBLASTI BORDEAUX“

Wineme.cz, 24. 9. 2020

Pořadatel soutěže: Wineme.cz, TASTEVIN s.r.o., U Nikolajky 957/11 (vchod z 9), 150 00  Praha, IČO: 29003385, DIČ: CZ29003385 

Organizátor soutěže:  Wineme.cz, TASTEVIN s.r.o., U Nikolajky 957/11 (vchod z 9), 150 00  Praha, IČO: 29003385, DIČ: CZ29003385 

 1. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE:

Soutěž je realizována v termínu 24. 9. 2020 - 1. 10. 2020 (včetně uvedených dnů) na území České republiky.

 1. PODMÍNKY ÚČASTI:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let.

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a organizátora všichni jejich rodinní příslušníci v řadě přímé, jakož i ostatní osoby blízké dle § 22 občanského zákoníku.

Výhercem se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let.. Účastník soutěže musí mít vytvořen svůj profil na Facebooku a být fanouškem na sociální síti Facebook.com na stránce https://www.facebook.com/Wineme.cz

 PRAVIDLA SOUTĚŽE:

Podmínkou účasti v soutěži je zaslání komentáře s tipem správné odpovědi. V případě více tipů jednoho účastníka soutěže bude přihlédnuto pouze k prvnímu tipu v komentáři.

Odborná 3-členná porota, složená ze zástupců organizátora, vylosuje 1 výherce. Odborná porota nebude přihlížet k počtu vložených soutěžních příspěvků jedním soutěžícím.

 1. VÝHRY V SOUTĚŽI:

1 výherce získá v této soutěži 1 láhev Château Latour (Bordeaux Supérieur) viz. soutěžní obrázek

 

Výherce soutěže bude oznámen na Facebook stránce https://www.facebook.com/Wineme.cz nejpozději 2. 10. 2020.

Výherce bude vyzván, aby se ohlásil k výhře do zpráv Facebook stránky nejpozději do 9. 10. 2020 (včetně tohoto dne), aby se výherce domluvil s Pořadatelem na vyzvednutí výhry. V případě, že se výherce neohlásí do tohoto termínu, ztrácí nárok na výhru.

Výhry z této Soutěže nelze převést na jiné osoby ani jiné Soutěžící.

 1. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Vstoupením na internetovou adresu https://www.facebook.com/Wineme.cz  vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s jejím pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích Pravidel a to s účinností ode dne uveřejnění na stránkách  https://www.facebook.com/Wineme.cz. Účastí v této Soutěži dává každý Soutěžící Pořadateli a Organizátorovi souhlas ke zpracování poskytnutých údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu Soutěže, souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele či Organizátora, pokud je toto užití v souvislosti s touto Soutěží, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherců.

Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli či Organizátorovi osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že Pořadatel či Organizátor porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Agentura oznámí zpracovávání takto poskytnutých osobních údajů dle §16 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v zákonem předepsané formě.

Vzhledem ke skutečnosti, že součástí Soutěže jsou nebo mohou být autorská díla Soutěžících, uděluje také tímto každý Soutěžící (resp. účastník Soutěže) souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, díla nebo jeho částí Pořadatelem či organizátorem pro marketingové účely spojené s touto Soutěží a s propagací jeho výrobků a / nebo obchodní účely s těmito výrobky spojenými, a to zdarma, neomezeně časem i teritoriem. Dále Soutěžící zapojením do Soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo v podobě komentáře, který vytvoří a předá do Soutěže je jeho dílem nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této Soutěže a dle těchto pravidel.

Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže.

 1. DALŠÍ PRAVIDLA:

V ostatním se Soutěž a vztahy mezi Soutěžícími a Pořadatelem či Organizátorem řídí právním řádem České republiky.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného chování nebo jiných praktik, které poukazují na zneužívání soutěže.

Účast v Soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na Facebookovém profilu https://www.facebook.com/Wineme.cz Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společností Facebook a se společností Facebook nijak nesouvisí. Účastník je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Organizátorovi a Pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook.

V Praze dne 24. 9. 2020

Beaujolais Nouveau 2020

Vína z Beaujolais zažívají světový comeback a do značné míry na tom mají podíl i poslední mimořádně úspěšné ročníky. A už je prakticky jisté, že se k nim zařadí i ročník 2020 – sklízet se bude o týden dříve než obvykle, hrozny jsou zdravé a skvěle vyzrálé. Vedle vynikající kvality očekávají vinaři i velmi slušný objem sklizně. 

Beaujolais Nouveau 2020 v e-shopu již v prodeji! 

 Beaujolais Nouveau 2020 obrázek

DEGUSTACE: PŘIJĎTE NA SMÍCHOVSKOU NÁPLAVKU „NA ADAMA“

PŘIJĎTE NA SMÍCHOVSKOU NÁPLAVKU „NA ADAMA“

ve čtvrtek 20. 8. 2020 ve winebaru Ko8ka od 17 do 22 hod.

Ochutnejte více jak 20 vynikajících vín z Francie, Itálie, Rakouska, včetně osvěžujících Rieslingů od Weingut Adam, v rámci letní akce Wineme.cz ve winebaru Ko8ka na Smíchovské náplavce.

Degustace bude probíhat volně „víněnkovou“ formou po skleničce, občerstvení k vínu připraví Ko8ka za speciální ceny, sluníčko očekáváme :)


REZERVACE ZASÍLEJTE NA E-MAIL: info@wineme.cz


Cena:
individuálně (každý si vybírá vína k degustaci a platí svojí vlastní spotřebu)
Místo konání: Winebar Ko8ka, Hořejší nábřeží, 150 00 Praha - smíchovská strana, naproti botelu Admirál
Čas konání: Čtvrtek 20.8 2020, od 17:00 do 22:00 hod.

Přijďte na Adama

Soutěž o víno na Smíchovské náplavce ve winebaru Ko8ka

Ve spolupráci s Ko8kou jsme pro vás připravili soutěž o víno v tomto nově otevřeném winebaru na Smíchovské náplavce.

Připojte se k nám na facebooku a vyhrajte konzumaci vína v hodnotě 500,- Kč s posezením přímo u Vltavy.

Pravidla soutěže:

1. Dejte like stránkám Wineme a Ko8ka
https://www.facebook.com/Wineme.cz

https://www.facebook.com/Wineme.cz

2. Soutěž můžete sdílet, aby se dostala k víc milovníkům vína

3. S kým byste zašli na skleničku? Napište nám komentáře pod příspěvek

Obrázek článkuV
ýhra - konzumace vína v hodnotě 500,- Kč vč. DPH ve winebaru Ko8bka, Hořejší nábřeží, Praha

Vítěze soutěže vybereme 7.7.2020

 

Podmínky soutěže

 

“SOUTĚŽ O VOUCHER V HODNOTĚ 500 KČ“

Wineme.cz, 29. 6. 2020

Pořadatel soutěže: Wineme.cz, TASTEVIN s.r.o., U Nikolajky 957/11 (vchod z 9), 150 00  Praha, IČO: 29003385, DIČ: CZ29003385 

Organizátor soutěže:  Wineme.cz, TASTEVIN s.r.o., U Nikolajky 957/11 (vchod z 9), 150 00  Praha, IČO: 29003385, DIČ: CZ29003385 

 1. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE:

Soutěž je realizována v termínu 29. 6. 2020 - 7. 7. 2020 (včetně uvedených dnů) na území České republiky.

 1. PODMÍNKY ÚČASTI:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let.

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a organizátora všichni jejich rodinní příslušníci v řadě přímé, jakož i ostatní osoby blízké dle § 22 občanského zákoníku.

Výhercem se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let.. Účastník soutěže musí mít vytvořen svůj profil na Facebooku a být fanouškem na sociální síti Facebook.com na stránce https://www.facebook.com/Wineme.cz

 PRAVIDLA SOUTĚŽE:

Podmínkou účasti v soutěži je zaslání komentáře s textem "soutěžím" pod soutěžním příspěvkem. Účastník soutěže může vložit neomezený počet soutěžních příspěvků a komentovat soutěžní příspěvek.

Odborná 3-členná porota, složená ze zástupců organizátora, vylosuje 3 výherce. Odborná porota nebude přihlížet k počtu vložených soutěžních příspěvků jedním soutěžícím.

 1. VÝHRY V SOUTĚŽI:

1 výherce získá v této soutěži voucher v hodnotě 500 Kč do winebaru Ko8ka (Hořejší nábřeží 150 00 Praha Smíchov)

 

Výherce soutěže bude oznámen na Facebook stránce https://www.facebook.com/Wineme.cz nejpozději 7. 7. 2020.

Výherce bude vyzván, aby se ohlásil k výhře do zpráv Facebook stránky nejpozději do 9. 7. 2020 (včetně tohoto dne), aby se výherce domluvil s Pořadatelem na vyzvednutí výhry. V případě, že se výherce neohlásí do tohoto termínu, ztrácí nárok na výhru.

Výhry z této Soutěže nelze převést na jiné osoby ani jiné Soutěžící.

 1. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Vstoupením na internetovou adresu https://www.facebook.com/Wineme.cz  vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s jejím pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích Pravidel a to s účinností ode dne uveřejnění na stránkách  https://www.facebook.com/Wineme.cz. Účastí v této Soutěži dává každý Soutěžící Pořadateli a Organizátorovi souhlas ke zpracování poskytnutých údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu Soutěže, souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele či Organizátora, pokud je toto užití v souvislosti s touto Soutěží, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherců.

Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli či Organizátorovi osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že Pořadatel či Organizátor porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Agentura oznámí zpracovávání takto poskytnutých osobních údajů dle §16 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v zákonem předepsané formě.

Vzhledem ke skutečnosti, že součástí Soutěže jsou nebo mohou být autorská díla Soutěžících, uděluje také tímto každý Soutěžící (resp. účastník Soutěže) souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, díla nebo jeho částí Pořadatelem či organizátorem pro marketingové účely spojené s touto Soutěží a s propagací jeho výrobků a / nebo obchodní účely s těmito výrobky spojenými, a to zdarma, neomezeně časem i teritoriem. Dále Soutěžící zapojením do Soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo v podobě komentáře, který vytvoří a předá do Soutěže je jeho dílem nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této Soutěže a dle těchto pravidel.

Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže.

 1. DALŠÍ PRAVIDLA:

V ostatním se Soutěž a vztahy mezi Soutěžícími a Pořadatelem či Organizátorem řídí právním řádem České republiky.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného chování nebo jiných praktik, které poukazují na zneužívání soutěže.

Účast v Soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na Facebookovém profilu https://www.facebook.com/Wineme.cz Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společností Facebook a se společností Facebook nijak nesouvisí. Účastník je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Organizátorovi a Pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook.

V Praze dne  29. 6. 2020

 

 

Stránka 1 z 1 - 5 položek celkem

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.